Menší prodejny a restaurační zařízení.

2014-2020

 .